Początki panowania Wazów

Elekcja, na której wybrany królem został Zygmunt III Waza, przebiegła bardzo burzliwie. Dwa największe stronnictwa, Jana Zamoyskiego oraz rodu Zborowskich, przybyły na miejsce elekcji w asyście dużych oddziałów zbrojnych. Dokonano większościowego wyboru Zygmunta Wazy, co poparł również ówczesny interrex, Stanisław Karnkowski. Jednak w kilka dni później elekcja ta została podważona przez opozycję, króla nowym królem obwołała Maksymiliana III Habsburga, arcyksięcia austriackiego. Ów, by potwierdzić swoją władzę, zaprzysiągł nawet pacta conventa i zorganizował zbrojną wyprawę na Rzeczpospolitą z terenów śląskich. Wyprawa ta została jednak rozgromiona przez wojska dowodzone przez Jana Zamoyskiego w bitwie pod Buczyną w 1588 roku. Wobec takiego przebiegu zdarzeń w rok później Habsburgowie, podpisując układ bytomsko-będziński, uznali władzę Zygmunta III Wazy w Polsce i odstąpili od wszelkich roszczeń do tronu. Maksymilian III Habsburg został uwolniony i powrócił na terytorium Austrii. Zygmunt Waza 7 października 1587 roku podpisał pacta conventa, a 27 grudnia tegoż roku został koronowany na króla Polski w wawelskiej katedrze. Koronacji dokonał ówczesny arcybiskup gnieźnieński, Stanisław Karnkowski.

LO Nr.1 w Makowie Mazowieckim - Angielski - Ciąża - Matura - Studia zaoczne Taniec - international phone cards - Tynkowanie Warszawa - tynkowanie24.pl - Angielski Łódź - Ebooki - Kawa - Liceum i Studium - język niderlandzki - Słuchawki bluetooth nokia czy Słuchawki - prace magisterskie - Korepetycje angielski warszawa lub angielski Piaseczno